החולם 2018

גלריה זו מכילה 3 תמונות

מודעות פרסומת

גלריה

"פנאן" הקפיטריה המדרשה בית ברל 2018- Fanan

ק14.jpgק11.jpgק12.jpgק19.jpgק18.jpgק9.jpgק10.jpgק6.jpgק4.jpgק1.jpgק2.jpg

פורסם בקטגוריה עבודות - works

רישומי קירות מוזאון תל אביב 2018 wall drawings at museum tel aviv

פורסם בקטגוריה עבודות - works

קוף שמן 2018 מוזאון תל אביב fat monkey

פורסם בקטגוריה עבודות - works

אדם וחוה\חיות בלילה (ספר הדפסים) 2014 adam and eve/animals at night

1z 2z 3z 4z 5z 6z 7z 8z 9z 10z 11z 12z 14z 15z 16z 17z 18z 19z 20z 21z 22z 23z 25z 26z 27z 28z

פורסם בקטגוריה עבודות - works

מלאכים 2014 angels

Scan0002 Scan0003 Scan0004 Scan0005 Scan0006 Scan0007 Scan0008 Scan0009 Scan0010 Scan0011 Scan0012 Scan0013 Scan0014 Scan0015 Scan0016 Scan0017

פורסם בקטגוריה עבודות - works

פירות רקובים rotten fruits 2014

p1 p3 p4 p5 p7 w1 w6 w10 w12 w15 w18 w23 w24 w25 w28w23 w24 w25 w28 w18 w15 w12 w10 p5 p7 w1 w6

פורסם בקטגוריה עבודות - works