1993-2023

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

איש הפוך 2023 upside man

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

באויר on\in the air

רישומים דיגיטלים מ2010 והפיכתם ללופ ב2022 digital drawings from 2010 and making a loop in 2023

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

איש רושם קו 2022 man draw line

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

רישומים מכל מיני שנים some drawing from all years

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

הרעב הגדול 2022 מינשר the great hunger

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

חושחש 2021 מכללת ספיר

תערוכה חושחש נובמבר 2021 מכללת ספיר אוצרת מיכל שמיר

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

החולם 2018 בצלאל dreamer

גלריה זו מכילה 3 תמונות

גלריות נוספות

"פנאן" הקפיטריה המדרשה בית ברל 2018- Fanan

ק14.jpgק11.jpgק12.jpgק19.jpgק18.jpgק9.jpgק10.jpgק6.jpgק4.jpgק1.jpgק2.jpg

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה

רישומי קירות מוזאון תל אביב 2018 wall drawings at museum tel aviv

פורסם בקטגוריה עבודות - works | כתיבת תגובה